På et seminar i regi med Bellona onsdag kom det frem av klimaavtrykket for laksefileter fløyet til Sør-Korea er over fem ganger høyere enn laks kjørt med bil til Paris, målt per kilo ferdig produkt. Klimagassutslippene knyttet til flytransport er mange ganger høyere enn selve produksjonen.

Samme dag sendte Sjømatrådet ut en melding om en suksessfull kampanje det hadde gjennomført i nettopp Sør-Korea, samt i Thailand.

– Sjømatrådets overordnede oppdrag er å øke verdien av norsk sjømat. Flere av kampanjemålene generelt, og for satsingene i Thailand og Sør-Korea spesielt, gikk på å lære folk nye metoder å spise laks på, til flere anledninger – og å få frem opphavet, at laksen er norsk, og ikke fra andre land, skriver kommunikasjonssjef Martin Skaug i Sjømatrådet i en epost til Intrafish.

Han understreker at de markedsfører all norsk sjømat, uavhengig av transportmåte, og om det er fryst eller fersk vare.

– Det gir mulighet til å fortsette på det langsiktige arbeidet som er gjort når vi skal bygge vår posisjon i Asia også fremover, parallelt med en mulig dreining mot andre produktformer som i seg selv kan endre transportbehovet. Vi vet at det jobbes hardt i både sjømatnæringen og logistikkindustrien med spennende kjøle- og tinekonsepter, alternativer til is, som kan endre måten vi transporterer sjømat på i fremtiden, skriver han.

10 prosent

Sintef hadde ikke gode tall på hvor mye av norsk laks som fraktes med fly. Ifølge anslag fra Sjømatrådet, som ikke oppgir spesifikk kilde, er det rundt 10 prosent av norsk sjømat som fraktes med fly. Det er særlig laks som fraktes med fly, så for laks isolert sett er prosentandelen høyere.

– Sjømat er et globalt handelsprodukt som fortsatt etterspørres som fersk vare. Til oversjøiske markeder innbefatter det i dag transport med fly, enten cargo eller rutefly. Vi erkjenner at dette øker klimaavtrykket sammenlignet med andre transportmetoder, blant annet for norsk laks til Sør-Korea, skriver Skaug, og understreker at det meste av sjømaten sendes med bil, tog eller båt.

Salmonfacts

På Sjømatrådets side for utenlandske konsumenter salmonfacts.com er det første ordet som kommer opp «Sustainability». På undersiden, om hvordan laks påvirker co₂-gassutslippene, skriver Sjømatrådet utelukkende om produksjonen av laks, uten å nevne utslippene fra transporten.

Skaug i Sjømatrådet svarer ikke direkte på hvorfor dette er utelatt på markedsføringssidene.

– Men vi er nødt til å fortsette den gode dialogen med sjømatnæringen for å legge planer for fremtidig vekst som er i tråd med klimamålene. Sjømaten er i en særskilt god posisjon hva gjelder bærekraftige proteinkilder. Derfor er en del av den diskusjonen hvilke markeder som bør prioriteres for å både sikre og videreutvikle norsk sjømats gode posisjon og samtidig imøtekomme de kravene som både forbrukere og omgivelsene stiller. Og det tror vi er mulig å få til, skriver han.

Laks på Evenes flyplass klargjøres for transport ut til den store verden. Foto: Perishable Center Nord