På et seminar i regi med Bellona onsdag kom det frem av klimaavtrykket for laksefileter fløyet til Sør-Korea er over fem ganger høyere enn laks kjørt med bil til Paris, målt per kilo ferdig produkt. Klimagassutslippene knyttet til flytransport er mange ganger høyere enn selve produksjonen.

Samme dag sendte Sjømatrådet ut en melding om en suksessfull kampanje det hadde gjennomført i nettopp Sør-Korea, samt i Thailand.

– Sjømatrådets overordnede oppdrag er å øke verdien av norsk sjømat.