Det var 31. august at Lerøy Vest meldte fra til Fiskeridirektoratet om oppdagelsen av et større hull i nota ved lokaliteten Naveide i Austevoll kommune. Skaden ble oppdaget under ROV-inspeksjon etter at Fiskeridirektoratet hadde fått inn tips om fangst av regnbueørret i Korsfjorden-området.

Tirsdag varsler Fiskeridirektoratet at det er fangstet regnbueørret i kommunene Bergen, Austevoll, Øygarden og Bjørnafjorden etter rømmingen ved Lerøy Vest-lokaliteten Naveide i Austevoll.

En stor del av fangsten er tatt av fartøy innleid av Lerøy, men direktoratet opplyser i meldingen at de jevnlig mottar andre tips om fangster i sjø og vassdrag.

Fiskeridirektoratet har pålagt selskapet overvåking og uttak av regnbueørret i vassdrag etter rømmingen i august. Rundt 15.000 fisk rømte fra anlegget i Austevoll, opplyser Lerøy til Fiskeribladet onsdag ettermiddag.

To av regnbueørretene som rømte fra et av Lerøys anlegg i Austevoll 31. august 2023. Foto: Lerøy Sjøtroll

Tilsynssak

Direktoratet skriver i sin melding fra tirsdag at det er snakk om en større rømningshendelse, og at fisken er i cirka 3 kilos størrelse.

Tipsene fra et 30-talls publikummere strekker seg over området Korsfjorden – Fusafjorden, men det er også tatt regnbueørret i Oselva og ved elveutløpene i Sævareid og Eikelandsosen, går det fram av meldingen.

Fiskeridirektoratet opplyser videre at de har opprettet tilsynssak etter hendelsen, og har vært på inspeksjon ved lokaliteten.

– Vi har også pålagt selskapet gjenfangstfiske i sjø, nå avgrenset til Korsfjorden, Raunefjorden, Fanafjorden og Lysefjorden. Dette fisket pågår med fartøy innleid av selskapet, og per 11. september har Lerøy Vest Sjø meldt inn en gjenfangst på cirka 1.600 fisk. Fangst gjort av privatpersoner og elveeierlag kommer i tillegg, opplyser direktoratet.

Onsdag ettermiddag er antall gjenfanget fisk oppjustert til 2000 individer fra Lerøy Vest.

– Så langt har vi en gjenfangst på omtrent 2000 ørret som er rapportert inn til oss og Fiskeridirektoratet. Vi fortsetter egen gjenfangst i og rundt lokaliteten, samt at vi har tre fiskere som jobber for oss med gjenfangst etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet, skriver Daglig leder i Lerøy Vest, Morten Fjæreide, i en epost til Fiskeribladet.

Fjæreide sier videre at de ennå ikke har klart å finne årsaken til flengen i nota.

– Vi jobber videre med flere hypoteser på hvordan dette kan ha skjedd, og vi håper vi finner årsaken. Hullet var virka 1,5 meter langt og cirka 1 meter bredt på cirka 3 meters dyp, skriver han i eposten.

Meld fra

Direktoratet ber publikum som ønsker å levere inn fangst om å kontakte Lerøy Vest Sjø om dette. Selskapet har også utlovet dusør på 250 kroner per gjenfanget regnbueørret.

Fiskeridirektoratet ønsker også flere tips i saken.

– Vi kan ikke utelukke at fisk fra denne hendelsen har spredt seg over et større område og Fiskeridirektoratet ber derfor publikum om å melde inn tips om eventuell fangst av regnbueørret i direktoratets digitale tipsløsing. Det er mulig å være anonym ved innmelding av slike tips, skriver direktoratet.

Beklager rømming

– Vi beklager og er lei oss for det som har skjedd. Vi gjør alt vi kan for å redusere skadeomfanget. Lerøy har en visjon om null rømming, og tar slike hendelser på største alvor, uttalte Fjæreide, i en pressemelding fra oppdrettsselskapet i forbindelse med rømmingen i Austevoll, rett etter hendelsen.