Siden 2016 har miljødugnaden Fishing for Litter bidratt til å bli kvitt marin forsøpling til havs. Påmeldte fartøy har kunnet levere oppfisket avfall gratis i ulike havner, fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør.

Ordningen pågår også i 2022, men er foreslått faset ut.

Fra starten telte samarbeidet tre havner og tjue fartøy. I dag teller ordningen 112 fartøy og 11 havner, og har totalt bidratt til å samle inn mer enn 900 tonn avfall. Det melder SALT og Nofir som driver ordningen, i en felles pressemelding.

– Spektakulært

– Dette er en ordning som har høstet svært positive tilbakemeldinger siden starten. Verdien av det felles arbeidet som gjøres er svært stor, sier prosjektleder hos SALT, Hilde Rødås Johnsen i en uttalelse.

. Hilde Rødås Johnsen, prosjektleder for Fishing for Litter. Foto: Salt Lofoten

Daglig leder i gjenvinningsselskapet Nofir, Øistein Aleksandersen, er imponert over mengden avfall som er samlet inn siden ordningen ble etablert i 2016.

– Fishing for Litter har vært svært verdifullt for å bidra til mer bærekraft og økt gjenvinningsgrad i fiskerinæringen. At man etter bare seks år har samlet inn nesten 1000 tonn avfall er spektakulært, særlig tatt i betraktning at dette er en dugnad som mange er med på, fra flåten til oss som tar imot avfallet på andre siden, sier Aleksandersen.

Daglig leder i resirkuleringsselskapet Nofir, Øistein Aleksandersen. Foto: Nofir.

Avfallsgebyr

Et nytt skipsavfallsdirektiv fra EU gjør at framover vil stilles økte krav til havnene om å ta imot avfall. I Norge har myndighetene som finansierer Fishing for Litter, anbefalt å fase ut ordningen når en ny løsning med avfallsgebyr for fiskeflåten er på plass.

– Inntil videre tilsier alt at Fishing for Litter går som normalt også i 2022. Tilbakemeldingene underveis disse årene har vært svært positive, og vi ser at ordningen har hatt innvirkning på holdninger og praksis om bord i fiskefartøyene. Disse erfaringene har vi delt med myndighetene i håp om at en framtidig løsning kan få de samme positive effektene som man har oppnådd de siste seks årene, sier Johnsen.

I 2021 samlet Fishing for Litter inn 182 tonn avfall – 30 tonn mindre enn i rekordåret 2019.

– Vi har fått inn noe mindre avfall i 2021 enn vi hadde regnet med, og tror det i hovedsak skyldes naturlige variasjoner i aktivitet og redskapsvalg i flåten, eller best av alt – at ordningen har gitt mindre avfall i omløp på fiskefelt som er blitt ryddet over flere år. Usikkerhet rundt framtiden til ordningen kan også ha spilt en rolle, sier Johnsen.

Fishing for Litter
  • En ordning hvor fiskere bidrar med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen.
  • Ved mottakene kan fiskerne levere avfallet gratis og på en enkel måte.
  • Typer og mengder avfall registreres slik at forebyggende tiltak kan målrettes best mulig.
  • Ordningen inngå i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR – et samarbeid mellom landene ved Nord-Øst-Atlanteren.
  • Ordningen med Fishing for Litter ble opprettet som et pilotprosjekt i 2016. Er finansiert ut 2023.
  • Fishing For Litter er i dag etablert i 11 norske havner: Hvaler, Egersund, Karmøy, Austevoll, Måløy, Ålesund, Tromsø, Båtsfjord, Stamsund, Myre og Havøysund
  • Ordningen finansieres av Miljødirektoratet og drives i samarbeid med SALT og Nofir, i tillegg til en rekke aktører langs kysten.