(Oppdatert fredag kl 12:02 med nytt avsnitt nederst med kommentar fra selskapet)

Vedtaket om miljøovervåking går fram en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag kveld.

Det var lørdag det ble kjent at en ukjent mengde laks hadde rømt fra forsøksstasjonen i Sognefjorden. Fisken som har rømt har en snittvekt på i overkant av 4,8 kilo og var slakteklar. Det sto totalt 40.000 fisk i merden.

Selskapet hadde i løpet av mandag registrert en gjenfangst på cirka. 250 oppdrettslaks.

Torsdag kveld opplyser direktoratet at de har pålagt Aller Aqua Norway miljøovervåkning og uttak av rømt oppdrettsfisk i 11 vassdrag i Sognefjorden. Av disse er det fem nasjonale laksevassdrag.

– Målet er at fisk fra rømmingen ved lokalitet Floteneset ikke skal få gyte i de aktuelle vassdragene. Selskapet må så snart som mulig, og senest mandag 7. november, legge fram en plan for tiltaket. En profesjonell instans med erfaring fra denne type arbeid skal være faglig ansvarlig, skriver direktoratet i sin melding.

I disse vassdragene er Aller Aqua Norway pålagt å gjennomføre overvåking av rømt oppdrettslaks:

 • Indredalselva
 • Ytredalselva
 • Daleelva
 • Vikja
 • Ortnevikselva
 • Sogndalselvi
 • Årøyelva
 • Nærøydalselva
 • Flåmselvi
 • Aurlandselvi
 • Lærdalselva

Aller Aqua er uenige

Aller Aqua Group er et dansk, familieeid selskap med hovedkvarter i Christiansfeld. Selskapet produserer fiskefôr til oppdrettsselskaper i flere land fra fabrikkene i Danmark, Polen, Tyskland, Egypt, Kina, Zambia og Serbia.

I sine anførsler til direktoratet peker selskapets advokat på at Aller Aqua mener det ikke er saklig grunnlag for å pålegge overvåking av vassdrag etter denne hendelsen, og at omfattende tiltak ikke vil være nødvendig og forholdsmessig. Selskapet anfører at gytefisken allerede er på plass i vassdragen og at gytingen mange steder allerede er gjennomført.

Videre pekes det på at det i liten grad er gyteklar fisk som har rømt. Aller Aqua er av den oppfatning at den rømte laksen nå har fjernet seg fra nærområdet og at det derfor ikke er forholdsmessig med et omfattende pålegg om framtidig gjenfangst, går det fram av opplysninger i direktoratets vedtak.

Skal sjekke om det finnes syk fisk

Rømmingen ble oppdaget lørdag da man fant et stort hull i en av nøtene på anlegget, og det ble satt i gang gjenfangsting i hele Vadheimsfjorden, ut til Langeneset-Verpeneset. Fisket foregår med innleide fartøy.

Selskapet har opprettet mottaksstasjon på Vadheimskaien, hvor de tar imot fisk. Selskapet opplyser at de betaler 200 kroner for hver fisk som blir levert.

Tidligere i dag, torsdag, opplyste Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) at de i samarbeid med Universitetet i Bergen skal undersøke hvor mange av den rømte oppdrettslaksen som bærer på sykdom.

NRK Vestland har tidligere fått bekreftet fra Mattilsynet at oppdrettslaks ved dette anlegget har Pancreas Decease (PD).

– Slike rømminger må bare ikke skje, likevel skjer det gang på gang. Ekstra ille er det at den rømte fisken er smittet med den alvorlige fiskesykdommen Pancreas Decease. PD kan smitte til villaksen i ferskvann, og utgjør derfor en trussel mot de lokale stammene siden et stort antall rømt fisk nå går opp i elvene for å gyte, uttaler prosjektleder for villaks i NJFF, Alv Arne Lyse, i meldingen fra NJFF.

Aller Aqua: Beklager

I en kort pressemelding sendt fredag formiddag skriver Aller Aqua at det beklager hendelsen.

- Selskapet arbeider for å få klarhet i hvor mye fisk som rømte, og vil komme tilbake med informasjon om dette rett over helgen, skriver det.

Videre opplyser selskapet at det fortsatt tar imot fisk ved tømmekaien i Vadheim hver dag klokken 15.