Det er Lerøy Sjøtroll og Blom Fiskeoppdrett som ønsker å etablere anlegg i det omtalte området, og som møter motbør. Flere lokalviser som Nordholdland.no og Strilen.no har omtalt saken og søndagens protestaksjon.

I følge BT.no var det 130 personer som møtte opp for å vise sin motstand mot planene.

– Vi har ikke nødvendigvis noe imot fiskeoppdrett, men vi vil at politikerne skal få fisken inn i lukkede anlegg, sier initativtaker og nabo til anlegget som er planlagt, Gunnar Husebø, til BT.