Ifølge Bergens Tidende (BT) gikk det hull på en merd 40.000 fisk på lørdag. Hvor mye av denne fisken som er rømt vet man foreløpig ikke.

– Vi vet at det er laks igjen der, men hvor mange vet vi ikke før kommende levering som er i neste uke, uttaler driftsansvarlig Rolv Tveit til BT.

– Det er første gang fisk rømmer fra anlegget vårt. Jeg har en teori på hva som kan ha skjedd, men den vil jeg ikke gå ut med, sier Tveit videre til avisen.

Det var Firda som først omtalte rømningen.

Søndag kveld skriver BT at man så langt har gjenfangstet 200 laks, og selskapet betaler for hver fisk som leveres til mottaksstasjonen de har satt opp i Vadheim.

– Det har vært et par hobbyfiskere og en yrkesfisker som har levert inn laks. Vi håper at flere vil fiske etter laks og levere til oss de neste dagene, sier Tveit til avisen.

Aller Aqua Group er et dansk, familieeid selskap med hovedkvarter i Christiansfeld. Selskapet produserer fiskefôr til oppdrettsselskaper i flere land fra fabrikkene i Danmark, Polen, Tyskland, Egypt, Kina, Zambia og Serbia.

Mandag ettermiddag melder Fiskeridirektoratet at de følger opp hendelsen og har pålagt selskapet å drive gjenfangst i Vadheimsfjorden, ut til Lageneset-Verpeneset.

«Omfanget av rømminga er ikkje avklart. Fisken som har rømt har ei snittvekt på i overkant av 4,8 kilo og var slakteklar. Selskapet har så langt registrert ein gjenfangst på ca. 250 oppdrettslaks.» heter det i meldingen fra direktoratet.

De vil følge opp med tilsyn hos selskapet, skriver de på sine nettsider.