Frem til nå er tørkemaskinen ved Bergneset blitt drevet på gass. Ved å bytte fra fossilt brensel til elektrisk,