Lokaliteten har i dag en kapasitet på 5.400 tonn. Dersom de fikk ja, ville den så vidt IntraFish kan se ut fra Akvakulturregisteret ha blitt Norges største ordinære sjølokalitet.

I et vedtak fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 12. november, fremgår det imidlertid at selskapet fikk avslag på søknaden om utvidelse.

– Det er fare for alvorlig og irreversibel skade på undersjøisk naturmangfold og biodiversitet i området, jr. naturmangfoldloven § 9, heter det i avslaget.

– Alle skeptiske

I vedtaket opplyses det også at Alta Laksefiskeri Interessentskap, Vest-Finnmark kystfiskarlag, Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner og Sametinget har levert høringssvar i saken.