Det var torsdag 26. august at Midt-Norsk havbruk varslet myndighetene om rømt laks ved lokaliteten Dolma N. Lokaliteten ligger i Nærøysund kommune i Trøndelag.

– Det var da oppdaget et større hull i en not etter dårlig vær, opplyste Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Nå har direktoratet fått meldinger om fangst av oppdrettslaks i et større område etter rømminga hos Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om en større rømming opplyses det i meldingen.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har startet tilsynssak, og har blant annet vært ute på lokaliteten. Den aktuelle merden vil bli slaktet i midten av september og omfanget av rømmingen vil da bli nærmere avklart.

Direktoratet har pålagt selskapet å drive gjenfangstfiske i utvidet område etter rømmingshendelsen. Det er så langt fanget om lag 480 oppdrettslaks i dette fisket, som utføres av flere innleide fiskefartøy. Fisken er circa fire kilo i størrelse.

Også privatpersoner og yrkesfiskere har meldt om fangster og observasjoner av oppdrettslaks etter hendelsen. Meldingene gjelder fangster fra Nærøysund i Trøndelag og nordover til Sømna i Nordland fylke.