Mattilsynet kom i april 2019 med en bestilling fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) – de ønsket en ny gjennomgang av forskning rundt helseeffekter av å spise fisk sett i lys av mulige negative effekter fra ulike miljøgifter i fisken.

VKM har trålet gjennom en rekke forskningsartikler som er vurdert og analysert. Resultatet er en rapport på over 1.000 sider, som ble publisert tirsdag. Hovedfunnene ble presentert på et seminar i Oslo.

– Det er godt dokumentert at fisk er bra for helsen, og beskytter mot en rekke sykdommer.