Det går fram av en pressemelding fra samarbeidspartene i prosjektet som overvåke Alta- og Repparfjordelva: Alta Laksefiskeri Interessentskap- ALI, Vest- Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Norway Royal Salmon, Cermaq, Grieg Seafood Finnmark og Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Siden 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å overvåke de to lakseelevene, Alta- og Repparfjordelva.

– Å unngå rømming er oppdretternes ansvar. Altalaksen er unik, og vi vil ikke at den skal blande seg med oppdrettslaks. Da vi ble med i prosjektet i 2013 hadde det vært flere rømminger og situasjonen var ikke god, uttaler daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Vegard Ludvigsen, i meldingen og sier videre at han er svært fornøyd med den positive utviklingen.

– Vi forventer at oppdrettsselskapene holder intensiteten i arbeidet mot rømming. I 2020 og 2021 var det null oppdrettslaks i Altaelva, og det er der vi skal være, understreker Ludvigsen i meldingen.

Fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fiskes i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller om historikken til laksen og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks.

Knapt noe sted er lakseelva viktigere for lokalsamfunnet enn i Alta. I 2013 var det ingen tvil om at andelen oppdrettslaks i Repparfjord- og Altaelva var for høy. Dette var en klar melding til næringa om at vi måtte skjerpe oss. Tiltak var nødvendig, og arbeidet måtte inkludere alle oppdretterne og elveforvalterne, uttaler samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark AS. Roger Pedersen, i meldingen.

–At vi nå kan vise til en meget god situasjon, handler om summen av alle de store og små tiltak som oppdretterne har jobbet med i denne perioden. Denne jobben må vi fortsette – hver eneste dag, legger han til.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hele veien hatt det faglige ansvaret og foretatt analysene av skjellprøvene. Der kan forskerne fastslå om skjellene stammer fra villaks eller oppdrettslaks basert på strukturen på årringene i skjellet, opplyses det i meldingen.