Sykdommen er definert som ikke alvorlige meldepliktige fiskesykdommer. Viruset PRV-1, som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos atlantisk laks, ble funnet i pukkellaks fra tre elver. Det ble også funnet pukkellaks med en bakteriesykdom som vanligvis forekommer i varmere strøk og som kan gi infeksjon også hos mennesker.

Overvåkningen har dermed bidratt med ny kunnskap om pukkellaksens betydning i Norge, konkluderer Veterinærinstituttet i en melding torsdag.

Pukkellaksen er en fremmed art i Norge, men har etablert selvreproduserende bestander i norske elver etter utsettinger i Russland. Fjorder og elver i østlige deler av Troms og Finnmark er hardest rammet, men arten ble registrert i elver langs hele kysten, inklusiv vår sørøstligste elv Enningdalselva.

Ble overrasket

–Omfanget av pukkellaksinvasjonen i 2021 overrasket både forskere og forvaltning, uttaler fagansvarlig for villfiskhelse i Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth, og viser til at det er et stort behov for kunnskap om de økologiske og økonomiske effektene av pukkellaksinvasjonene, og om de kan bidra til introduksjon eller spredning av smittestoff.

Åse Helen Garseth Foto: Eivind Røhne

Veterinærinstituttets undersøker smittestatus hos pukkellaks både gjennom overvåkningsprogram og gjennom meldinger fra publikum til syk villfisk-portalen.

Veterinærinstituttet opplyser at de har undersøkt totalt 181 pukkellaks. Materialet har inngått i Mattilsynets overvåkningsprogram for to virussykdommer hos laks – viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og infeksiøs hemorrhagisk nekrose (IHN). I tillegg har de undersøkt for infeksiøs lakseanemi virus (ILAV), Renibacterium salmoninarum (som gir bakteriell nyresyke) og piscine orthoreovirus-1 (PRV-1). Det ble ikke påvist smittestoff forbundet med meldepliktige sykdommer (VHSV, IHNV, ILAV eller R. salmoninarum). Derimot ble det igjen påvist PRV-1 hos åtte individer, henholdsvis fem i Skibotnelva, en i Skallelv og to fra Fersethvassdraget i Vega.

Kommer i store stimer

Veterinærinstituttet presiserer i sin melding at utfordringen med pukkellaksen er at den kommer inn i fjorder i store stimer – ofte kalt «flak», og før de går opp i elvene for å gyte forflytter stimene seg i fjordene og kan da fungere som en bro mellom populasjoner med ulik smittestatus, være seg oppdrettede eller ville laksefisk.

– Vi vet ikke hvordan pukkellaksen forholder seg til oppdrettsanlegg, om de holder seg unna, ignorerer eller trekkes mot dem. Pukkellaks i elvene opptrer aggressivt mot annen fisk, og erfaringer fra Finnmark tyder på at vår egen atlantisk laks søker seg bort fra pukkellaks i elvene, skriver Veterinærinstituttet.

–Det er liten tvil om at pukkellaks i fjorder og elver kan endre smittedynamikken i systemene og at det å kjenne smittestatus da er viktig av flere årsaker, understreker Garseth.