I dag kom Havforskningsinstituttets foreløpige rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet på