Han er prosjektleder ved Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) i