Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram.

Resultatene fra 2020 viser fremdeles høyt resistensnivå mot legemidler. Antallet ferskvannsbehandlinger økte, og overvåkningen viser at lakselusen har høyere ferskvannstoleranse i de undersøkte lokalitetene som ligger i områdene der det er høyere bruk av ferskvannsbehandlinger.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.

De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurdering utført for Mattilsynet konkluderte med at bruk av ferskvann kan gi økt sannsynlighet for at lakselus kan endre toleranse for ferskvann.

Resultatene i undersøkelsen viste høyere ferskvannstoleranse hos lakselus fra lokaliteter som ligger i områdene der det er høyere bruk av ferskvannsbehandlinger.

Om undersøkelsen
  • Følsomhet mot virkestoffene azametifos, deltametrin, hydrogenperoksid og emamektin benzoat og genetisk resistens mot azametifos, pyretroider og hydrogenperoksid, ble i testet på et antall lokaliteter langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark.
  • Resistens hos lakselus overfor ferskvann: En feltstudie av ferskvannsfølsomhet ble utført for andre år på rad i overvåkningsprogrammet, og følsomhetsnivået til lakselus fra områder med lav og høyere frekvens av ferskvannsbehandlinger ble sammenlignet.

  • Lakselus fra et antall lokaliteter ble testet for følsomhet for ferskvann ved hjelp av biologiske assays (bioassays) der mobile lakselus utsettes for vann med ulike saltkonsentrasjoner.

  • Resultater av undersøkelsen:

  • Antall medikamentelle behandlinger mot lakselus har vært stabilt siden 2017, men gikk litt ned i 2020 sammenlignet med året før
  • Det er fremdeles et høyt resistensnivå.
  • Ferskvann:
  • Antall ikke-medikamentelle behandlinger økte med 21 %. Avlusning med ferskvann, alene eller i kombinasjon med andre behandlinger, utgjorde 9 prosent av de ikke-medisinske behandlinger i 2020 (281 rapporterte behandlinger).
  • Resultatene viste høyere ferskvannstoleranse hos lakselus fra lokaliteter som ligger i områdene der det er høyere bruk av ferskvannsbehandlinger.
Kilde: Veterinærinstituttets rapport