I havbruksnæringen er både notposer til merder og plastringene mulig å gjenvinne. I fiskerinæringen kan fiskeredskaper gjenvinnes. Akva Group er totalleverandør av utstyr til den globale oppdrettsnæringen. Selskapet produserer