Perlesnormaneten kan bli 30 meter lang, og forskerne har nå i desember fått inn observasjoner av den fra Mandal til Bømlo. Den er også observert utenfor Egersund.

Også tidligere er det observert perlesnormanet langs norskekysten. To ganger, i 1997 og 2001, førte det til høy dødelighet hos oppdrettslaks, opplyser instituttet.

Denne gang har havforskerne ikke fått rapporter om effekter på oppdrettsfisk.

– Kan drepe fisk

– Nesletrådene har sterk gift, og kan drepe fisk. Koloniene kan brytes opp i mindre biter når de kommer i kontakt med merder, slik at mindre biter trenger gjennom maskene. De små bitene lever videre, og brenner like mye som hele kolonier, sier havforsker Tone Falkenhaug i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Perlesnormaneten tilhører nesledyrene, på samme måte som den mer kjente brennmaneten. Per nå har ikke havforskerne informasjon om videre utbredelse og tettheter av den langs kysten.

– Men maneten spres passivt med havstrømmer og forekommer sannsynligvis over et større område, opplyser Falkenhaug.

600 tonn laks døde

Under invasjonen i 1997 døde 10–12 tonn fisk i Øygarden og på Fedje.

– Senere har perlesnormaneten dukket opp hvert år på senhøsten og vinteren, men som regel uten å gjøre skade. Unntaket var i 2001 da 600 tonn laks ble drept, derav 400 tonn i Trøndelag, sier forskeren.

Havforskningsinstituttet opplyser at fisk som kommer i kontakt med maneten kan få brannskader, som igjen kan medføre åpne sår med fare for infeksjoner. Også øynene og gjellene er utsatt for å få skader. Det er også rapportert om stressadferd hos fisk i merd ved høy tetthet av maneten, ifølge instituttet

Ber om observasjoner

– Foreløpig er det ikke mulig å si noe om hvordan dette utvikler seg. Det kan se ut som strømmen kommer til å frakte manetene ut i Nordsjøen, dermed går oppdrettsanleggene klar. Om noen observerer denne maneten er det svært viktig at vi får beskjed, sier Falkenhaug.

Dersom du har observert maneten kan du rapportere det inn via Dugnad for havet eller på epost til forskerne.