Nordlaks bekrefter at prosjektet nå utsettes på ubestemt tid.

– Ja, i praksis er det som skjer. Vi kan ikke svare på når kunnskapsgrunnlaget og forvaltningsprinsippene er på plass, sier kommunikasjonssjef Lars Martinussen til IntraFish.

– Men dere gir ikke opp?

– Nei, vi har ikke lagt bort prosjektet. Vi har erfart at potensialet i den eksponerte delen av kystsonen er stort, og vi har god erfaring fra drift i dette området. Havfarm 2 er et godt prosjekt, som er flyttbart og fleksibelt, og en god måte og kommer videre på i utviklingen av den eksponerte delen av kystsonen.