Nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi, viser resultatene. Det opplyser Havforskningsinstituttet i en omtale av undersøkelsen på sin nettside torsdag.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og skal gi svar på om slik fisk inneholder ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk og i hvilken mengde eventuelt.

Forskerne analyserte til sammen 2827 prøver.

– Nivåene av både legemidler og miljøgifter var under grenseverdi, uttaler forsker Annette Bernhard i meldingen.

Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på animalske matvarer.

De fleste av prøvene gjaldt oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, ørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit, opplyser HI. Prøvene skal være representative for norsk oppdrettsfisk som helhet.

Det ble funnet rester av lusemidlene emamektin og lufenuron, men nivåene var under grenseverdi.

Øyvind André Haram i Sjømat Norge. Foto: Bent-Are Jensen

– Det er gledelig at det nok en gang er registrert få funn av reststoffer, og der det ble funnet rester var disse langt under myndighetens grenseverdier. Det er svært viktig for havbruksnæringen at undersøkelsene gjøres så grundig og at svarene viser at oppdrettsfisk er trygg å spise, skriver kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, Øyvind André Haram, i en epost til Intrafish.

Han mener omdømme til norsk havbruk står sterkt.

– Det er viktig å vise åpenhet og svar som ikke kan misforstås, for å unngå at det oppstår myter. Denne undersøkelsen kan enda en gang bekrefte at oppdrettsfisk er trygg, legger Haram til.