Det går fram av en pressemelding fra partene tirsdag.

– Multiconsult skal nå gå i gang med et tverrfaglig forprosjekt basert på skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan. Vi har intensjon om å videreføre samarbeidet i en etterfølgende detaljfase, uttaler administrerende direktør i Aquaculture Innovation, Sten Roald Lorentzen, i meldingen. Aquaculture Innovation eier datterselskapet Helgeland Miljøfisk AS.

Sten Roald Lorentzen Foto: Aquaculture Innovation

Det er ventet at anlegget vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når det står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass her, går det fram av meldingen.

– Kontrakten er viktig for oss, bekrefter tilbudsleder og avdelingsleder i Multiconsult, Erlend Kent. Selskapet arbeider med å posisjonere seg som sterk rådgiveren innen akvakultur i Norge.

– Anlegget skiller seg ut fra de fleste andre planlagte etableringer på land ved at det benytter gjennomstrømningsteknologi. Det er få anlegg som benytter denne teknologien i dag, de fleste benytter resirkuleringsteknologi, uttaler markedsansvarlig i Multiconsult, Tom Rydland, i meldingen.

Matfiskanlegget på Toft har akvakultursøknad inne til behandling hos Nordland fylkeskommune.

Forprosjektet har oppstart omgående og vil pågå frem mot sommeren 2022, går det fram av meldingen.

– Vi forventer at vi har en godkjent akvakulturtillatelse i løpet av sommeren, og når den er i boks skal vi være klare til å sette spaden i jorda til høsten, sier Lorentzen i eierselskapet Aquaculture Innovation.