Tirsdag morgen var det en hendelse ved Grieg Seafoods slakteri i Alta som gjorde at rundt 15.000 liter klor gikk rett ut i sjøen. Utslippet gjorde at rundt 96.000 laks døde. Hendelsen