Oppdrettsanlegg vil normalt ikke ligge på grunt vann, men sårbar natur i nærliggende gruntvannsområder risikerer likevel å bli påvirket av oppdrett, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding torsdag.

Havforskningsinstituttet (HI) har levert forslag til undersøkelser av sårbar natur på grunt vann for akvakultursøknader. Målet er at naturtypekartlegging skal gjøre det enklere å unngå negative effekter på sårbar natur.

De anbefaler å kartlegge 500 meter fra anleggene.

Kartleggingsmetodikken er ment å være en del av forundersøkelsene som skal inngå i framtidige søknader om akvakultur i sjø i områder som er maksimalt 50 meter dype.