Det opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Gjennom oppkjøpet har Hofseth forpliktet seg til å produsere 5 fullskala egg med et volum på 20 000 kubikkmeter.

– Hofseth vil i fremtiden inneha aksjemajoritet i selskapet, og ser frem til å satse på det lukkede og miljøvennlige konseptet, i samarbeid med teknologiutvikler Ovum, tidligere kjent som Hauge Aqua Solutions, står det i meldingen fra partene.

Der går det også fram at en prototyp av merdkonstruksjonen på 2.000 kubikkmeter skal settes i produksjon i Romsdalsfjorden.

-Vi er overbevist om at lukkede anlegg er fremtiden, både fordi vi eliminerer lus, rømning og utslipp, men også fordi vi står friere når det gjelder plassering og får bedre kontroll på de biologiske prosessene, uttaler administrerende direktør i Hofseth, Roger Hofseth, i meldingen.

Overtok etter Mowi

IntraFish har flere ganger tidligere omtalt Egget, sist i vår da det ble kjent at Akvakulturpartner AS ved Bjørn-Vegard Løvik kjøper ut tilsagnet på de seks utviklingstillatelsene til Egget fra Mowi. Det er disse tillatelsene Hofseth nå har kjøpt seg inni.

Det er Cato Lyngøy og selskapet Ovum (tidligere Hauge Aqua) som har utviklet Egget som Mowi snuste på som en god idé, men altså trakk seg ut av til slutt.

– Nå er Egget sjøsatt, og snart er vi klare til å slippe fisk inn i anlegget. Hele ideen bak Egget er at laksen skal ha et godt liv. Nå skal laksen selv få evaluere hvorvidt vi har lykkes. Det strategiske samarbeidet med Hofseth er av avgjørende betydning for å gjennomføre utviklingsprosjektet, uttaler gründer Cato Lyngøy i dagens melding.

Slik tar det seg ut – Egget. Foto: Arkivfoto Robert Nedrejord

Samlokalisering

De fem eggene som nå skal «ruges» fram skal ifølge meldingen etter hvert settes i produksjon samlokalisert med Hofseths anlegg i Storfjorden. Oppkjøpet og utvikling av anleggene har en samlet investeringsramme på cirka 1 milliard kroner går det fram.

Hofseth har fra før store planer i Storfjorden, hvor selskapet ønsker å bygge landbasert anlegg i en gammel gruve. Dette prosjektet har en prislapp på 15-18 milliarder kroner, slik Intrafish tidligere har omtalt. Den gang ble gruvekjøpet beskrevet av Hofseth som et impulskjøp.

– Jeg ville hindre at noen andre gjorde det. Gruven lå perfekt til midt i vårt område, uttate Roger Hofseth den gang.

Roger Hofseth ønsker å bygge landbasert anlegg i denne gammel gruven i Storfjorden i Romsdalen. Foto: Arkivfoto Robert Nedrejord

Ber om incentiver

Han mener regjeringen jobber treigt med å få på plass gode incentiver for å kommersialisere lukkede anlegg.

–Det har ikke vi tid til. Derfor benyttet vi oss av muligheten til å kjøpe oss inn i et av de mest spennende og mest innovative prosjektene i norsk havbruk, uttaler Roger Hofseth i meldingen.

Selskapet opplyser at hvert ferdigproduserte «egg» har en kostnad på cirka 100 millioner kroner. Til sammenlikning koster et åpent anlegg med samme volum cirka 3 millioner kroner.

– Dagens system motiverer for fortsatt satsing på åpne merder, til tross for at åpne merder blant annet skaper luseproblemer. Denne markedssvikten gjør at investeringene havner i gårsdagens teknologi. Hofseth går nå i motsatt retning. Lukket teknologi er bærekraftig, og fremtiden for norsk havbruk. Nå trenger næringen statlige incentiver som stimulerer omstilling fra åpen til lukket teknologi, fordi den lukkede er mye dyrere, understreker Hofseth i meldingen.