Til NRK Vestland sier daglig leder i Nasjonalt villakssenter, Alf Olsen jr., at debatten mellom partene er kvass.

– Debatten er veldig kvass, der man beskylder motparten for motiver de kanskje ikke har. Respekten mellom partene er ikke god, sier han til statskanalen.

Derfor har han nå leid inn Nansen fredssenter som «mellommann».

Seniorrådgiver ved senteret, Christiane Seehausen, sier til NRK at de bruker en dialogmetodikk der partene ikke har lov til å argumentere mot hverandre, kun stille spørsmål.

– På den måten kan partene få bedre forståelse for hverandre, og vi skaper tillit, sier Seehausen til NRK.

Hun skal snart møte de ulike partene i og rundt laksenæringa.

Oppdrettsnæringa er positive til innspillet om å bruke Nansen Fredssenter:

– Det å sette seg ned rundt bordet og diskutere ting sammen er kjempepositivt, sier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, Øyvind André Haram, til NRK.

Han legger samtidig til at næringa ikke er enige i at oppdrettsnæringa har all skyld i at det er lite laks i elevene.

Nasjonalt villakssenter ligger i Lærdal og egentlig skulle laksefisket startet i Lærdalselva 1. juni – slik ble det ikke. Av landets 475 lakseelver er det stengt for fiske i 184 av dem på grunn av lav bestand av villaks.