– Tidligere i dag ble det oppdaget en rift nederst i noten på 31 meters dyp i den aktuelle merden. Vi slo umiddelbart full alarm, tilkalte dykkere, varslet Fiskeridirektoratet og satte ut gjenfangstgarn. Riften er nå tettet, skriver Grieg Seafood i en melding tirsdag ettermiddag.

Der går det fram at et gjenfangstgarn på cirka 1700 meter er satt ut rundt merden. Per nå er 17 fisk fanget i garnene. Selskapet opplyser at det ikke er indikasjoner på at rømmingen har vært omfattende og at gjenfangstgarnene blir stående i noe tid.

Skal slaktes ut i løpet av høsten

Fisken i merden, som inneholdt 129.000 individer på 4,6 kilo, skal slaktes ut i løpet av høsten og selskapet vil da få oversikt over hvor mange fisk som har rømt.

Årsak til hendelsen, ut fra det selskapet vet per nå, oppgis til å være rift på nota på grunn av en skade på dødfiskhåven, som har gjort at noten hektet seg.

Fiskeridirektoratet skal undersøke hendelsen og årsaken nærmere går det videre fram av meldingen.

Vil lære av hendelsen

Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark. Foto: Arkivfoto Grieg Seafood

– Det er vårt ansvar som oppdrettere å unngå rømming for å hindre påvirkning på villaksen, og vi har også jobbet svært mye for å redusere risiko for rømming de siste årene. Dessverre oppsto en rømmingshendelse i dag. Vi skal til bunns i hva som har skjedd, lære av det og forbedre våre prosedyrer. Heldigvis har antall rømmingshendelser gått betydelig ned de siste årene etter mye hardt arbeid, men dagen i dag viser at vi fremdeles må forbedre oss på dette området, uttaler regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen, i meldingen.