Det opplyser organisasjonen i en pressemelding torsdag. Basert på innsamlede fangsttall, anslår Norske Lakseelver at det ble tatt 85.900 laks av sportsfiskerne i 2021. For noen år siden var fangsttallet 133. 000 laks.

Norske Lakseelver organiserer 108 lakseelver, og sier i meldingen at de er bekymret over utviklingen. De mener at det må settes inn tiltak «som virkelig monne»r for å ta vare på villaksen.

Torfinn Evensen Foto: Anders Furuset

– Det er en negativ utvikling som viser at vi må bruke hardere lut i kampen for å beskytte villaksen, uttaler generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, i meldingen.

Har bedt om tiltak

Sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner, har Norske Lakseelver spilt inn detaljerte krav til regjeringen og Stortingets behandling av handlingsplanen for villaks.

– Skal vi i det hele tatt ha høstbare bestander av villaks i Norge, er vi nødt til å ta noen kraftige grep for å redusere antallet oppdrettslaks i åpne merder. Mye kan gjøres gjennom å sette gode rammer for en omlegging av produksjonen til metoder som ikke slipper ut lakselus og som hindrer rømming, uttaler Evensen i meldingen.

Laksefiske i elv omsetter for mellom 1,3 og 1,5 milliarder i løpet av tre sommermåneder.

Slo alarm om pukkellaks

Det ble slått alarm da det tidligere i år ble observert stadig flere og flere pukkellaks, en art man ikke ønsker i norske lakseelver. Utfordringen med pukkellaksen gjorde at myndighetene måtte ta kraftig grep, og med Miljødirektoratet i spissen ble det satt i gang en storoffensiv for å få bukt med pukkellaksen. Per 18. august var det fanget så mye som 70.000 pukkellaks i norske vassdrag, hvorav særlig mange i Øst-Finnmark (50.000 pukkellaks fanget). Etter en livssyklus på to år dør pukkellaksen etter gytetiden i august. I grepene som ble tatt forsøkte man å få fanget pukkellaksen før den fikk gytt.

I sitt siste budsjettfremlegg i oktober forslo Solberg-regjeringen å sette av 15,3 millioner til tiltak mot pukkellaksinvasjonen. Det ble begrunnet med at fremtidige invasjoner av pukkellaks trolig vil ha stor negativ effekt på laksefisk, vannkvalitet og biologisk mangfold i Norge.

Dette ble ifølge Norske Lakseelver de ti beste elvene i 2021 (antall villaks tatt)

Elv

2021

Orkla

4864

Gaula

4509

Namsenvassdraget

4333

Numedalslågen

3452

Altaelva

3113

Repparfjordelva

2951

Mandalselva

2615

Bjerkreimselva

2412

Stjørdalselva

2185

Målselv

2043