Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Der går det fram at selskapet oppdaget før helgen en skade i en av nøtene på lokaliteten Bakfjorden i Snefjord. Skaden ble oppdaget under en rutinekontroll av anlegget.

I følge direktoratet vil omfanget av rømmingen vil bli nærmere klarlagt når fisken slaktes i midten av juni. Den aktuelle noten har oppdrettslaks på circa fire kilo i størrelse.