Selskapet oppdaga hol i nót i samband med ein arbeidsoperasjon 31. mars, kjem det fram i ei melding frå Fiskeridirektoratet torsdag. Omfanget av rømminga er førebels ikkje avklart. Flokenes Fiskefarm har