Fiskeridirektoratet region Nord har derfor pålagt Lerøy Aurora å iverksette tiltak for å oppnå bedre kontroll på selskapets antallsbeholdning av fisk. Lerøy Aurora er Lerøy Seafood