Hoaas mener oppdrettsnæringen har det man kan kalle et indifferent omdømme, der man ikke har kjennskap eller har