Bakgrunn
  • Regjeringen åpnet 18. juni 2015 for 5 % kapasitetsøkning mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus. Dette hadde som mål å stimulere næringen til å redusere risikoen for negativ påvirkning fra lus på de ville bestandene og motvirke økt resistens mot medikamentelle behandlinger.
  • Alle etablerte innehavere av akvakulturtillatelse fikk tilbud om kapasitetsøkning på gjeldende ordinære tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Av disse var det kun åtte selskap som valgte å kjøpe kapasitetsøkning, og som dermed var villig til å binde seg til produksjon under strenge vilkår, og ta den risikoen dette innebar.

Det går frem av en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag.

– Det er en klar forutsetning at innehavere av akvakulturtillatelse drifter i samsvar med de vilkår som er satt for kapasitetsøkningen. Vilkårsbruddene som foreligger tilsier at flere av selskapene som har fått kapasitetsøkning ikke vil være i stand til å oppfylle vilkårene i fremtiden. Risikoen for fremtidige vilkårsbrudd er i disse tilfellene så stor at det er nødvendig å trekke tilbake kapasitetsøkningen, skriver Fiskeridirektoratet i sin melding.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har vedtatt tilbaketrekking av 5 prosent kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tilliten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Tildelingen har strenge vilkår om hele tiden færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk og bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus.

Disse selskapene mister fem prosent kapasitetsøkning:

Fylke

Selskap

Antall tillatelser

Kapasitet (tonn/tillatelse)

Agder

Mowi ASA

15

39

Troms og Finnmark

Gratangslaks AS

1

48

Troms og Finnmark

Kleiva Fiskerfarm AS

1

48

Troms og Finnmark

Lerøy Aurora AS

6

48

Troms og Finnmark

Mowi ASA

7

48

Troms og Finnmark

Salaks AS

1

48

Troms og Finnmark

Salmar Farming AS

4

48