I et brev fra Måsøvals advokat til Olje- og energidepartementet datert 30. juli skrev Måsøval at «selskapet nå står