– Vi ser at klimafotavtrykket fra eksporterte lakseprodukter varierer veldig mye, fra 5,0 kilo co₂-ekvivalenter per kilo spisbart produkt til helt opp i 27,8 kilo.

Andrea Arntzen Nistad fra Asplan Viak er en av forskerne som onsdag presenterte en rapport som Sintef sammen med Asplan Viak og Ri.se har skrevet på oppdrag fra FHF. Dette er den tredje, og mest oppdaterte rapporten over klimagassutslipp for ulike lakseprodukter.

Noen av funnene i rapporten ble presentert under et seminar i regi av Bellona onsdag.