Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Mowi to overtredelsesgebyrer på til sammen 16,3 millioner kroner. Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag, og Kinn kommune i Vestland fylke.

Det skriver NVE i en pressemelding.

Det ene overtredelsesgebyret er på 5,3 millioner kroner, og gjelder brudd på tillatelsen til vannuttak fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune. I tillegg er det gitt et overtredelsesgebyr på 11 mill. kroner for brudd på tillatelsen til vannuttak fra Haukåvassdraget i Kinn kommune.

– Alvorlig sak

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres det grundige avveininger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg i meldingen.

Overfor Intrafish utdyper Hegg Gundersen:

– Det er en alvorlig sak, og Mowi er en profesjonell aktør. Selskapet er proft i sitt felt, men vi opplever at akkurat rundt konsesjonen og vannressursloven, så er det ikke det man har mest oppmerksomhet rundt. Tilgjengelig vann er utrolig viktig for næringen, og vi er litt overrasket over at det ikke er mer fokus på vannuttaket sitt.

– Uenig i vedtakene

Mowi har brutt vilkår i to konsesjoner, og etter NVEs beregninger har selskapet hatt god fortjeneste som følge av økt mengde fisk i anleggene. Derfor ilegges Mowi to relativt høye overtredelsesgebyrer.

Intrafish har tidligere omtalt begge sakene, i henholdsvis Kinn og Orkland kommune.

– Vi har nettopp mottatt vedtakene, og umiddelbart ser vi at NVE har tatt hensyn til enkelte elementer i våre kommentarer til varslene. Vi er likevel uenig i vedtakene og ser derfor allerede nå at vi vil påklage de. Vi ønsker derfor ikke å kommentere vedtakene ytterligere før klagen er utarbeidet, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal Bolstad i Mowi i en kommentar til Intrafish.

Det ulovlige vannuttaket fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE opplyser i pressemeldingen at de har estimert antallet som ble holdt i live av det ulovlige vannuttaket til å være i underkant av 800.000 individer. Dette mener NVE representerer en fortjeneste på cirka 5 millioner kroner. Basert på beregnet fortjeneste og en skjønnsmessig vurdering er overtredelsesgebyret satt til 5,3 millioner kroner, konkluderer direktoratet.

Naturvernforbundet stusser på klaging

Naturvernforbundet har tidligere kommentert den eldste av sakene, som gjelder vanntapping ved Haukåvassdraget i Kinn kommune. Leder Truls Gulowsen sier til Intrafish at organisasjonen er glad for boten som nå er gitt.

– Det er skikkelig bra sier han.

Han legger til at reglene er satt av en grunn, og at det ikke er tilfeldige nivåer som er satt:

– Det er av hensyn til viktig bevaring av miljøet i vassdragene. Derfor skal reglene følges, sier Gulowsen.

Nå stusser over at Mowi akter å klage i saken:

– Det er rart at Mowi velger å ta saken videre. Det er ingen tvil om at reglene er brutt. Dette er godt dokumentert. Selskapet bør ta sin straff, og heller sørge for at lignende ikke skjer igjen fremfor å sløse tid på å klage på en velfortjent bot.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.