Mowi har vært plaget av at minst to otere nærmes daglig tar laks fra ventemerdene utenfor slakteriet på Eggebønes i Herøy kommune i