I dag kan lakseoppdrettere dumpe kjemikalier mot lakselus rett i havet. Men det kan ikke dumpes nærmere enn 500 meter til reke- og gytefelt.

Nå frykter fiskere og Norges Fiskarlag at myndighetene fjerner avstandsgrensen, etter et forslag fra Fiskeridirektoratet, skriver NRK.

– At Fiskeridirektoratet foreslår dette kan jeg ikke forstå. Forskning viser at kjemikaliene er svært skadelig og dødelig. Regelen bør heller strammes inn enda mer og avstanden bør være større, sier rekefiskeren Tor Inge Larsen til NRK.

Fiskeridirektoratet foreslår å erstatte 500-metersregelen med noe de kaller funksjonsbaserte regler.

– Ikke tilstrekkelig

Fiskeridirektør Per Sandberg mener at det nåværende kravet ikke alltid vil være tilstrekkelig.

– Dette kan for eksempel ha med strømforholdene i havet å gjøre. Øvrige krav i regelverket om at legemidler skal brukes med særlig aktsomhet for å unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø vil fortsatt gjelde, slik som i dag, forteller Sandberg til NRK.

De funksjonsbaserte reglene går ut på at det gjøres risikovurderinger før man dumper kjemikaliene i havet. Hvem som skal gjøre risikovurderingen har Fiskeridirektoratet ikke gått inn på foreløpig i høringsnotatet.

Sandberg understreker til NRK at direktoratet lytter til innspillene som nå kommer fra fiskerne, før de fatter en endelig beslutning før sommeren.

– Flere organismer skades

Mye forskning de siste årene gjør at man vet mer om skadevirkningene fra kjemikaliebruken i oppdrettsanlegg nå, forteller Anita Evenset, avdelingsdirektør i Akvaplan-niva, til NRK.

– Det vi generelt ser er at flere ulike organismer skades av lusemidler.

Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag kaller den foreslåtte regelendringen «uklok».

Otto Gregussen, Fiskarlaget Foto: Joar Grindheim

– Jeg synes det ved første øyekast virker veldig uklokt. Vi har kjempet lenge for å få på plass en tilbørlig avstand mellom dumping av kjemikalier og fiske- og gytefelt.