Nå oppfordrer Natur og Ungdom til boikott av norsk oppdrettslaks, og håper flere personer og organisasjoner til å bli med.

Det er Oppstrøms og Searun som har initiert et opprop for boikott av oppdrettslaks, og det var publisert på NRK forrige onsdag. Natur og Ungdom har jobbet mye med oppdrettspolitikk i lang tid, men dette er første gang de oppfordrer til boikott, skriver organisasjonen i en melding.

Natur og Ungdom planlegger å rulle ut denne oppfordringen på sosiale medier. «Det er ikke et virkemiddel vi vanligvis bruker, men vi mener tiden er moden for dette etter at oppdrettsnæringen har fått altfor høy tillit fra regjeringene, hatt superprofitt på bekostning av miljøet, motarbeidet forskning og jobbet aktivt for å så tvil om deres påvirkning på villaksen», skriver Natur og Ungdom i meldingen.

– Vi ser at det har rent inn folk på oppropet til Searun. Ved at Natur og Ungdom blir med på det så vil det få ballen til å rulle enda mer. Vi ser at når vi snakker med ungdom så er oppdrett noe av det som engasjerer veldig. Jeg tror mange unge og voksne går rundt med mye irritasjon og spørsmål til hvordan de kan bidra til saken. Dette er det mest håndfaste på lenge, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, til Intrafish.

– Litt skummelt

Oppropet fra Oppstrøms og Searun bidro til at Natur og Ungdom fattet følgende vedtak i landsstyret:

  • Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 27. – 28. november 2021, oppfordrer til boikott av norsk oppdrettslaks. Vi krever at oppdrettsnæringen stanser oppdrettsveksten i åpne anlegg i sjø og setter i gang en overgang til lukkede oppdrettsanlegg for å redusere den negative belastningen næringen har på villaksen.
  • Natur og Ungdom har først og fremst politiske krav til regjeringen for at de skal stanse veksten i åpne anlegg og sette i gang overgangen til lukkede oppdrettsanlegg. Nå mener vi det er nødvendig å også stille krav direkte til næringa, etter vi gang på gang har sett at næringa forsøker å spre tvil rundt forskning på miljøpåvirkning fra næringa og kjempe imot forsterkede miljøkrav.

– Jeg må innrømme at det er litt skummelt å gå til steget å oppfordre til boikott. Dette er ikke en måte vi pleier å jobbe på, der vi går på forbrukerne i stedet for næringen og politikken, men vi er enige i landsstyret at dette er nødvendig, sier Woie.