Det var mandag 4. juli at kveiteoppdretteren Nordic Halibut oppdaget en revne i nota på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. I en første melding fra Fiskeridirektoratet ble det oppgitt at det sto 14.000 kveiter i nota, og det var gjenfanget 946 kveiter. Nå er tømming og telling foretatt, og den viser at over 11.000 kveiter er på rømmen i dette området.

Edvard Henden Foto: Nordic Halibut

– Selv om dette er en svært alvorlig operasjonell hendelse har den begrenset innvirkning på selskapets økonomiske stilling, guiding for 2022 eller innflytelse på selskapets langsiktige vekstplaner for å produsere 4.500 tonn HOG innen 2026, og 9.000 tonn HOG innen 2030, uttaler administrerende direktør i Nordic Halibut, Edvard Henden, i en børsmelding onsdag ettermiddag.

– Rømming av oppdrettskveite er sjelden. I tillegg er fisken av natur lokal, og har en tendens til å holde seg rundt området. Dette muliggjør effektiv gjenfangst og minimerer risiko for negativ miljøpåvirkning, uttaler Henden videre i meldingen,

Videre viser selskapet til at de samarbeider godt med Fiskeridirektoratet om hendelsen.

– Fiskeridirektoratet konkluderer ikke med noen form for prosedyrebrudd eller mangel på risikovurderinger i Nordic Halibuts styringssystemer. Uansett blir alle interne prosedyrer og risikovurderinger gjennomgått for å forebygge denne typen hendelser i fremtiden. Gjennomføring av tiltak i henhold til pålegg fra Fiskeridirektoratet er allerede igangsatt og vil bli implementert etter behov, opplyser oppdrettsselskapet i meldingen.

Kveita, som var så godt som slakteklar og størrelsen 3–4 kilo, er dekkes av forsikring og selskapet beregner nettotapet sitt til cirka 3–4 millioner kroner.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.