Onsdag morgen kom det en børsmelding der det går fram at Gigante Salmon nå søker om tillatelse til å etablere en steinfylling i sjøen utenfor Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland.

Der planlegger lakseprodusenten et landbasert oppdrettsanlegg. Selskapet begrunner søknaden med et ønske om å bruke mindre strøm og rense avløpsvannet mer enn opprinnelig planlagt. Det offentlige kravet er minst 50 prosent.

Tvert nei

– Vil Naturvernforbundet rose Gigante for en løsning der de vil bruke mindre strøm, samt rense avløpsvannet mer enn kravet?