Tirsdag offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet trafikklysene for 2022.

Produksjonsområde 3 og produksjonsområde 4, som går fra Karmøy til Stadt, får rødt lys. Det betyr et nedtrekk på seks prosent.

Eide Fjordbruk driver lakseoppdrett i begge produksjonsområdene.

Daglig leder Sondre Eide sier til IntraFish at det røde lyset får stor påvirkning for oppdrettsselskapene i regionen.

– Dette er dramatisk for regionen. Det er nedtrekk som påvirker produksjonen, noe som får konsekvenser for arbeidsplasser, slakteri og videreforedling, sier Eide til Intrafish.