Nordic Halibut AS meldte mandag 4. juli om rømming på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal, da de oppdaget skader på en av nøtene i anlegget.

Ifølge meldingen er det er oppgitt at det sto 14.000 kveiter i nota, og det er fram til nå gjenfanget 946 kveiter. Hvor mange som har rømt blir avklart i løpet av august i forbindelse med utslakting av fisken som står igjen i nota. Fisken i nota er oppgitt å ha en snittvekt på seks kilo men mye av den gjenfangede fisken er tre til fire kilo.

Fiskeridirektoratet har vært på inspeksjon på lokaliteten, og følger opp saken. Nordic Halibut er børsnotert og holder til på Averøy.

– Ikke vanlig

– Kveiterømminger er ikke vanlig, sier Ruth L. Kjæmpenes, seksjonssjef i havbruksseksjonen region midt i Fiskeridirektoratet.

– Nå vet vi ikke helt hvor stor denne rømmingen er, men vi regner med å få tømt merden innen seks uker. Det har vi tenkt er forsvarlig tid for å få vite det eksakte tallet. Til vanlig blir det slaktet ut litt og litt fra ulike merder ut fra hva markedet etterspør, men nå vil selskapet prøve å slakte ut denne merden så fort som mulig, sier Kjæmpenes til IntraFish.

Oppdrettsselskapet har engasjert en fisker for gjenfangst av den rømte kveita, og mye av fangsten er tatt i nærheten av lokaliteten.

Nordic Halibut
  • Norsk kveiteoppdretter med aktivitet i Midsund, Askøy, Averøy og Eide.
  • Hovedkontoret ligger på Averøy og salgskontoret ligger i Bergen.
  • Hovedeier er Kontrari (Frode Teigen) og Kontrari.
  • Selskapet gikk på børs i 2021.

Seksjonssjefen sier at skaden på merden var ganske stor, og at de samarbeider tett med selskapet.

– Vi har en ganske klar formening og teori om hva som har skjedd, men det ønsker vi å få verifisert før vi eventuelt får ut med det, sier Kjæpenes.

Neppe noen miljøpåvirkning

Hun legger til at potensialet for miljøpåvirkning fra rømmingen er langt mindre enn man har sett ved lakserømminger.

– Det var langt færre fisk i merden enn det som er vanlig for laks. Når det gjelder miljøutfordringer så går ikke kveita opp i elver slik som laksen gjør. Det er større potensial for genetisk påvirkning ved lakserømminger. Den kveita som det avles på nå har ikke så mange generasjoner fra å være villkveite, som også reduserer faren for negativ påvirkning på genetikken til villkveite. I tillegg er muligheten for gjenfangst god, da kveita ikke reiser så langt eller beveger seg så fort, sier Kjæmpenes.

– Skal ikke skje

– Vi er heller ikke vant til kveiterømming, heldigvis, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut, til IntraFish. Han håper og tror det skal gå rimelig greit å fange mesteparten av kveita som er rømt.

– Kveita er forholdsvis stedbunden, sier Henden.

Nordic Halibut-sjefen sier de driver egen gjenfangst, i tillegg til at en fisker er engasjert i jobben. Han vurderer det slik at rømmingen ikke vil påvirke selskapet og deres planer i stor grad.

– Men vi ser veldig alvorlig på dette, for det skal ikke skje. Vi har selvsagt en gjennomgang av egne rutiner i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Det koker mest ned til at dette er en hendelse som ikke skal skje, sier Henden.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.