– Denne positive utviklingen er vi fornøyd med, og det må være et klart mål at det også i 2021 skal være null oppdrettslaks når hele sesongen skal gjøres opp, uttaler daglig leder i Alta Laksefiskeri interessentskap (Ali), Vegard Ludviksen, i en pressemelding totrsdag.

Elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark har siden 2013 samarbeidet med Norsk institutt for naturforvaltning (Nina) om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de ni sesongene prosjektet har vært kjørt, går det fram av meldingen.

Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom Nina, Ali (Alta Laksefiskeri Interessentskap), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon.

Overvåkningen foregår ved at fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fiskes i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller så om historikken til laksen, og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks.

Resultatene sier ikke noe om situasjonen i elva som helhet, understrekes det i meldingen.

Det er analysert henholdsvis 325 skjellprøver i Altaelva og 666 skjellprøver i Repparfjordelva. Fullstendig rapport for overvåkingsprosjektet 2021 vil foreligge desember 2021.