Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at de fredag mottok melding fra Salmar Farming om at de har oppdaget en større flenge i en not ved sin lokalitet Hovdenakken i Eidsfjorden, som er en sidearm til Laksefjorden.

Videre går det fram at selskapet har satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten. Fisken er om lag 5 kilo i størrelse, og omfanget av rømmingen er ikke kjent per nå.

Fiskeridirektoratet opplyser at de planlegger tilsyn hos selskapet kommende uke, og ber publikum komme med tips i forbindelse med rømmingen.

– Tipsene vil bidra til at vi får et bedre bilde av omfang og hvordan fisken sprer seg, uttaler direktoratet i meldingen.

Salmar beklager

– Det er foreløpig ikke mulig å si noe om omfanget eller årsak til hendelse, men bruk av gjenfangstgarn vil fortsette så lenge kartleggingen pågår. Fisken på lokaliteten vil bli slaktet med det første, og årsak med tilhørende tiltak rundt hendelsen vil bli gjennomgått og gjennomført fortløpende i samarbeid med fiskeridirektoratet. Selv om omfanget til den mulige rømmingen foreløpig er ukjent, beklager Salmar det inntrufne på det sterkeste, uttaler Konserndirektør Oppdrett, Roger Bekken, i en pressemelding fra selskapet lørdag.

Roger Bekken Foto: privat

Der går det fram at hullet ble oppdaget i forbindelse med spyling og inspeksjon av nota på lokaliteten i går, fredag 22. oktober. Hullet ble oppdaget på 12 meters dybde og var på cirka tre meter. Salmar opplyser i meldingen at hullet ble reparert/tildekket umiddelbart og fiskeridirektoratet ble varslet i henhold til instruks. Gjenfangstgarn ble satt på lokalitet og det er foreløpig ikke fanget fisk på disse.

Stor fisk i nota

Det var totalt 187.726 fisk i den aktuelle noten med en snittvekt på cirka 5,2 kilo. Salmar opplyser at den aktuelle fisken hadde god helsestatus og var sykdomsfri.

– Tross de siste års positive utvikling rundt rømming, skal Salmar gjennom sporing, overvåkning og fokus på forbedring bidra til at rømningstallene går ytterligere ned. Med dette søker vi å unngå at omgivelsene, våre ansatte og næringen ikke blir utsatt for de negative konsekvenser som en rømming medfører, uttaler Bekken avslutningsvis.