ScaleAQ får nærmere 70 millioner kroner gjennom Nærings- og fiskeridepartementets Grønn plattform til prosjektet «SirkAQ», som har som mål å utvikle løsninger for å gjenbruke, reparere og forlenge levetiden til plast fra oppdrettsutstyr, og bruke resirkulert materiale i nye produkter.

Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk.

– Prosjektet handler om omstillingen fra lineære til sirkulære verdikjeder i havbruk, der vi fokuserer på én av de største avfallsstrømmene: plast fra utrangerte oppdrettsanlegg, sier Hanne Digre, bærekraftsdirektør i Scale AQ, til Intrafish.