Forslaget innebærer at perioden som oppdrettsanlegg kan ligge passive forlenges fra to år til tre år før akvakulturlokaliteter kan trekkes tilbake. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en melding fredag ettermiddag.

- Havbruksnæringen er viktig for vår matproduksjon og verdiskaping og det er viktig at næringa får utvikle seg. Aktørene trengerlokaliteter som de kan bruke fleksibelt, samtidig er det flere ulike hensyn som må balanseres. Vi må ha et regelverket som sørger for at vi oppnår en bærekraftig, samfunnsnyttig og effektiv utnyttelse av arealene våre, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i meldingen.

Slik det er i dag kan Fiskeridirektoratet trekke tilbake en akvakulturlokalitet dersom lokaliteten ikke har vært benyttet, eller bare benyttet i begrenset grad over en periode på to år. Selv om vilkåret om passivitet er oppfylt vil det fortsatt være en skjønnsmessig vurdering hos Fiskeridirektoratet, går det fram av meldingen. Det fremgår for eksempel av gjeldende regelverk at det er unntak for lokaliteter som ikke har blitt benyttet i to år dersom lokaliteten er pålagt brakklegging, viser direktoratet til.

I høringen ber departementet spesielt om synspunkter på om passivitetsbestemmelsene bør endres, og om den konkrete varigheten på passivitetsbestemmelsene.