Stiftelsen Anadrom vil gjøre Nordland fylke til spydspiss i forvaltningen av vill laksefisk

– Erfaringene fra prosjektet vårt i Nordland blir videreført til tilsvarende prosjekter i andre fylker, sier Jørgen Christiansen til IntraFish.

Fiske i vassdrag i Nordland.
Fiske i vassdrag i Nordland.Foto: www.saltdalselva.no/fotogalleri. Gjengitt med tillatelse
Publisert 11. July 2023, kl. 03.01Oppdatert 11. July 2023, kl. 07.15