20. april legges rapporten «Bærekraftig vekst i havbruk med lukket oppdrett i sjø» frem.

– Hvis rammebetingelsene for flytende lukket oppdrett endres, kan det utløse store investeringer i norsk havbruk, sier professor Ragnar Tveterås i en pressemelding.

Han er prosjektleder og vil presentere funnen i rapporten under et webinar 20.april. Det er Stiim Aqua Cluster som har fått utarbeidet rapporten, og bidragsytere er økonomer, biologer, jurister og forskere som bringer inn ulik kompetanse til mulighetene og utfordringene ved flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø.

Rapporten er finansiert av DNB, Norsk Industri, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Stiim Aqua Cluster.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil delta på webinaret og komme med en refleksjon fra myndighetene.

– Vi ser frem til å få fremlagt rapporten som synliggjør potensialet for bærekraftig vekst med lukket oppdrett i sjø. Stiim Aqua Cluster har medlemsbedrifter som er ledende når det gjelder utvikling av ny havbruksteknologi, ikke bare nasjonalt men også internasjonalt. Gjennom rapporter som denne kan vi være med å bygge kunnskap om lukkede sjøanlegg, og gi innspill på hvordan rammeverket kan tilpasses bruk av ny teknologi på en bærekraftig og samfunnsøkonomisk effektiv måte, sier Andreas Heskestad, leder i Stiim Aqua Cluster til IntraFish.