Det viser en undersøkelse gjort av dataanalyseselskapet Manolin.

– Disse resultatene viser at industrien kan vokse bærekraftig, ved å finne en balanse mellom natur og oppdrett, sier Tony Chen, administrerende direktør i Manolin.

Manolin er et programvareselskap som forutsier fiskehelse.

De har gått gjennom miljødata de siste ni årene gjennom en såkalt MOM-undersøkelse, og tallene peker i positiv retning for norsk oppdrettsnæring.

Dette er en MOM-undersøkelse