Det var i en lengre dokumentarartikkel i Magasinet hos DN at det kom fram at myndighetene finner avvik ni av ti ganger når de kontrollerer landets settefiskanlegg.

Kun et fåtall av settefiskanleggene som er kontrollert følger forurensningsloven og sin egen utslippstillatelse, viser DNs undersøkelser.

Dette har skapt sterke reaksjoner fra politikere og andre, og onsdag skriver DN at det blir storaksjon i bransjen etter at det har kommet fram at så mange som en tredjedel av de 230 settefiskanleggene langs kysten ikke har hatt tilsyn fra myndighetene.

– Miljødirektoratet planlegger også en landsomfattende tilsynsaksjon rettet spesielt mot settefiskanlegg, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp), til DN.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge hilser myndighetene velkommen:

– Sjømat Norge er positive til at det gjennomføres tilsynskampanjer, og regelverket skal følges. Havbruksnæringen har høy grad av åpenhet om all miljøpåvirkning, også utslipp av slam. Ettersom det fra mindre anlegg er relativt små utslipp har disse hatt mindre strenge krav enn større smoltanlegg. Det er miljømyndighetene som setter hvilke krav som skal gjelde for næringen. DNs artikkel har fokusert på nærbilder fra punktutslipp fra slike mindre anlegg, skriver han i en epost til DN.