Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur når oppdrettssøknader vurderes

Publisert 12. December 2022, kl. 12.00Oppdatert 12. December 2022, kl. 12.00